Puni naziv projekta

Jadranski regionalni znanstveni centar za razvoj vještina u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva

Naziv poziva

Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području

Sredstva iz programa

EGP (Europski gospodarski pojas) financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. – 2021.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.757.868,03 EUR

Jadranski RZC

O projektu

Sažetak projekta

Projektom se žele pojačati kapaciteti osnovnih škola u SDŽ, LSŽ i gravitirajućih područjima s ciljem poboljšanja STEM vještina učitelja i drugih odgojno-obrazovnih djelatnika. Kroz projekt je predviđena uspostava regionalnog znanstvenog centra (RZC) sa sjedištem u SDŽ (Split) i podružnicom u LSŽ (Gospić).

Opći cilj

projekta je doprinijeti stvaranju okruženja, sadržaja, alata, aktivnosti i mogućnosti za razvoj i jačanje STEM, IKT, poduzetničkih i građanskih kapaciteta, kompetencija, vještina i znanja učitelja, drugih odgojno-obrazovnih radnika te učenika osnovnih škola, a uključivo i indirektno kod drugih razvojnih i obrazovnih dionika i korisnika na prostoru Jadranske Hrvatske

Jadranski RZC

Dionici projekta

Jadranski RZC

Ciljevi projekta

Opći cilj projekta je doprinijeti stvaranju okruženja, sadržaja, alata, aktivnosti i mogućnosti za razvoj i jačanje STEM, IKT, poduzetničkih i građanskih kapaciteta, kompetencija, vještina i znanja učitelja, drugih odgojno-obrazovnih radnika te učenika osnovnih škola, a uključivo i indirektno kod drugih razvojnih i obrazovnih dionika i korisnika na prostoru Jadranske Hrvatske

Specifični ciljevi projekta

2.757.868,03 EUR

Ukupna vrijednost projekta

2.344.187,83 EUR

85 % osigurano iz donatorskih sredstava

413.680,20 EUR

15% iz nacionalnih sredstava

Jadranski RZC

Novosti

Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu