Aktivnost 1 - Uspostava i rad Jadranskog RZC STEM

1.1.

Uspostava inicijativnih radnih skupina, uključuje okupljanje i definiranje inicijatora i članova za uspostavu Jadranskog RZC STEM-a na obuhvatnom prostoru projekta (Jadranska HR) sa sjedištem u Solinu u OŠ don Lovre Katić te podružnicom u Kulturno-informativnom centru Gospić u Gospiću, imenovanje koordinatora radne skupine (budući voditelj RZC-a), definiranje članova i dionika i njihovih uloga u uspostavi RZC-a te održavanje kvartalnih sastanaka radne skupine tijekom trajanja projekta i procesa uspostave RZC-a.

1.2.

Pripremne aktivnosti za uspostavu Jadranskog RZC STEM-a, uključuju definiranje Plana upravljanja RZC-om, osmišljavanje modela uključivanja i suradnje dionika RZC-a (OOD, OŠ, JLRS-ovi, javne, privatne i civilne organizacije, itd.), od strane inicijativne radne skupine za osnivanje Jadranskog RZC STEM-a.

1.3.

Uspostava Jadranskog RZC STEM-a, podrazumijeva potpisivanje sporazuma o suradnji i osnivanju RZC-a među dionicima i inicijatorima za osnivanje RZC-a iz inicijativne radne skupine koji su ujedno nositelj, partneri i korisnici projekta, uključivo i ostalih dionika prepoznatih i involviranih u procesu uključivanja dionika, te izradu relevantnih dokumenata bitnih za djelovanje RZC-a, uspostavu formalne upravljačke strukture RZC-a, definiranje modela upravljanja i odgovornih tijela i osoba RZC-a.

1.4.

Uspostava IRI radne skupine RZC-a, podrazumijeva okupljanje predstavnika i dionika IRI sektora s prostora predmetnih županija, inicijatora i osnivača Jadranskog RZC STEM-a, uključivo i iz šireg prostornog obuhvata, izradu programa rada radne skupine s minimalno definiranim zadacima, ciljevima, pokazateljima rada, rokovima za postizanje te organizaciju internih sastanaka članova.

1.5.

Izrada analize stanja i primjera dobrih praksi, podrazumijeva provedbu kabinetskog istraživanja iz sekundarnih izvora podataka na temu najboljih praksi STEM rada u OŠ u RH i Norveškoj. Rezultati analize će se koristiti kao podloga za razvoj modela učenja, praktičnog rada u nastavi i drugih OOA u STEM-u, IKT-u, poduzetništvu i aktivnom građanstvu.

1.6.

Uspostava sustava podrške, razmjene iskustava, dobrih praksi i inovacija kroz sustave i poslovne modele inkubacije, akceleracije i skaliranja inovativnih rješenja, metoda i alata.

Ishodi aktivnosti su:

E-PRIRUČNIK

Model uključivanja u rad RZC

jSTEM 1.6 e-priručnik