Aktivnost 4 - Aktivnosti razvoja sposobnosti učitelja i drugih OOD u STEM podučavanju

4.1.

Priprema i provedba programa „Nastavnik za nastavnika“, koja podrazumijeva stručno usavršavanje za OOD-ove u STEM području, a obuhvaća organizaciju, pripremu i održavanje ciklusa radionica koje održavaju OOD edukatori. Program obuhvaća teme: određivanje, praćenje i vrednovanje ishoda učenja; upotreba IKT u učenju i poučavanju; integracija suvremenih metoda učenja i poučavanja u obrazovni proces i rad s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama uključivo i djece s poteškoćama; razvoj STEM, inovacijskih i poduzetničkih kompetencija.

4.2.

Priprema i provedba programa „STEM mentor“ i STEM programa podijeljenog u 4 tematske cjeline: (i) TESLALAB, (ii) VR LAB, (iii) ROBOLAB i (iv) MOZAIK u Splitu i Gospiću. Radionice pokrivaju područja: inovativni modeli i metode poučavanja; projektno utemeljeno učenje i društveno korisno podučavanje u STEM područjima; strateški razvoj, planiranje, projekti i inovativno financiranje STEM programa; međusektorska suradnja u STEM programima u odgojno-obrazovnim, znanstveno-istraživačkim, gospodarskim, civilnim i dr. sektorima; individualizirani rad u STEM područjima s učenicima s posebnim potrebama; dobre prakse STEM infrastruktura, centara izvrsnosti i međusektorskog i međugeneracijskog učenja u školi i školskom okolišu zajednici i zaštićenim područjima prirodne i kulturne baštine; razvoj inovativnih STEM programa, aktivnosti i alata; razvoj i provedba program za STEM mentore i učitelje pripravnike.

4.3.

Priprema i provedba programa usavršavanja OOD za rad s potencijalno darovitim učenicima u STEM područjima. Moduli programa uključuju: Uloga škole u pružanju potpore darovitima; Darovitost- osnovni pojmovi i modeli darovitosti; Identifikacija darovitih učenika; Načini i oblici rada s darovitim učenicima; Izrada individualiziranog programa/kurikuluma; Praćenje i vrednovanje darovitih učenika.

4.4.

Organizacija i provedba ljetne STEM škole za STEM mentore koji su se u iskazali visokom motivacijom, zalaganjem i interesom za daljnji razvoj vještina, sa sudjelovanjem stručnjaka partnera i vanjskih stručnjaka predavača.

4.5.

Organizacija konferencija za STEM OOD sa ciljem prezentacije primjera dobre prakse, postignuća i razmjenu iskustava.

4.6.

Studijski posjet za STEM OOD u Norveškoj, uz sudjelovanje predstavnika partnera s najvećim potencijalom diseminacije i multiplikacije iskustava i kontakata s norveškim školama, stručnjacima i partnerima, razmjenom iskustava i dobre prakse za obje strane te istraživanju mogućnosti dugoročne suradnje.

Ishodi aktivnosti su: