Aktivnost 5 - Aktivnosti stručnog usavršavanja namijenjenih učiteljima i drugim OOD OŠ u IKT-u, poduzetništvu i aktivnom građanstvu

5.1.

Priprema i provedba programa „Nastavnik za nastavnika“, koji podrazumijeva stručno usavršavanje za OOD-ove u IKT i PAG (Poduzetništvo i Aktivno Građanstvo) području, a obuhvaća organizaciju, pripremu i održavanje ciklusa radionica od strane OOD edukatora. Program obuhvaća teme: određivanje, praćenje i vrednovanje ishoda učenja; upotreba IKT u učenju i poučavanju; integracija suvremenih metoda učenja i poučavanja u obrazovni proces i rad s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama uključivo i djece s poteškoćama; razvoj inovacijskih i poduzetničkih kompetencija.

5.2.

Priprema i provedba programa „PAG mentor“ te programa IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva u Splitu i Gospiću, podijeljenog u 3 tematske cjeline: (i) IKT, (ii) Poduzetništvo, (iii) Aktivno građanstvo.

5.3.

Organizacija ljetne škole za IKT i PAG mentore koji su se u iskazali visokom motivacijom, zalaganjem i interesom za daljnji razvoj vještina, sa sudjelovanjem stručnjaka partnera i vanjskih stručnjaka predavača.

5.4.

Organizacija konferencija za IKT i PAG OOD za prezentaciju postignuća i razmjenu iskustava.

Ishodi aktivnosti su: