Aktivnost 7 - Aktivnosti razvoja/jačanja STEM vještina učenika OŠ

7.1.

Organizacija i održavanje uvodnih interaktivnih animacijskih radionica za popularizaciju IKT i PAG područja, aktivnosti, vještina i (izvan)školskih predmeta i programa za učenike OŠ iz prostora obuhvata projekta.

7.2.

Organizacija i provedba IKT i PAG programa i radionica za učenike u Splitu i Gospiću, koji se sastoji od tematskih cjelina: (i) IKT, (ii) Poduzetništvo, (iii) Aktivno građanstvo. Obuhvaća obradu tema: „Eko-društveno poduzetništvo“, „Projektoplovstvo“, „Životoplovstvo u zajednici, životoplovstvo za zajednicu“, „ŠERC - Školski eko-društveno-kulturni razvojni i inovacijski centar”, „Park M.O.Z.A.I.K.”, „Čuvari baštine“, „Lički suvenir“ i „Dalmatinski suvenir“

7.3.

Digitalizacija obrazovnih programa i sadržaja za IKT i PAG područje, podrazumijeva pripremu za online korištenje sadržaja PAG programa za učenike, uključivo i digitalni storytelling.

7.4.

Razmjena iskustava učenika, podrazumijeva organizaciju i održavanje okupljanja učeničkih timova na sajmu ideja/proizvoda/usluga u Gospiću s ciljem predstavljanja usvojenih vještina i znanja iz PAG područja i razmjene iskustava učenika uz organizirani posjet RZC-u Gospić.

Ishodi aktivnosti su: