Aktivnost 1

Uspostava i rad Jadranskog RZC STEM

Aktivnost 2

Adaptacija, uređenje i opremanje prostora Jadranskog RZC STEM

Aktivnost 3

Razvoj modela učenja i praktičnog rada u nastavi, izvannastavnim i/ili izvanškolskim OOA u STEM-u, IKT-u, poduzetništvu i aktivnom građanstvu

Aktivnost 4

Aktivnosti razvoja sposobnosti učitelja i drugih OOD u STEM podučavanju

Aktivnost 5

Aktivnosti stručnog usavršavanja namijenjenih učiteljima i drugim OOD OŠ u IKT-u, poduzetništvu i aktivnom građanstvu

Aktivnost 6

Aktivnosti razvoja/jačanja STEM vještina učenika OŠ

Aktivnost 7

Aktivnosti razvoja/jačanja STEM vještina učenika OŠ

Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu