split-g91cc1b084_1920
Tu je tvoj dom!

Tu je tvoj dom!

SDŽ

Splitsko-dalmatinska županija

Splitsko-dalmatinska županija prostorno je najveća županija Hrvatske – ukupne površine 14.106,40 km2. Površina kopnenog dijela s površinom otoka je 4.523,64 km2 (8% površine Republike Hrvatske), a površina morskog dijela je 9.576,40 km2 (30,8% morske površine RH). Najveći dio površine zauzima zaobalje (59,88%), dok najmanji udio površine otpada na otoke (19%).

Geografski je smještena na središnjem dijelu jadranske obale. Proteže se od Vrlike na sjeveru do najudaljenijeg hrvatskog otoka Palagruže na jugu, od Marine na zapadu do Vrgorca na istoku.

Splitsko-dalmatinska županija graniči: na sjeveru s Republikom Bosnom i Hercegovinom, na istoku s Dubrovačko-neretvanskom županijom, a na jugu se prostire do granice teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

Klimatske značajke SDŽ

Splitsko-dalmatinska županija se nalazi u zoni jadranskog tipa mediteranske klime čije su osnovne osobine suha i vruća ljeta te blage i vlažne zime.

Upravni odjeli

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Županije kao jedinice područne (regionalne) samouprave, kao i ostalih poslova u skladu sa zakonom i drugim propisima, u Županiji se ustrojavaju upravni odjeli i službe (upravna tijela).

Upravna tijela obavljaju upravne, stručne i druge poslove iz samoupravnog djelokruga Županije te povjerene poslove državne uprave i jedinica lokalne samouprave, sukladno zakonu, Statutu i drugim propisima.

Župan ustrojava Ured za unutarnju reviziju, koji za svoj rad izravno odgovara Županu.

Ustrojavanje upravnih tijela uređuje Županijska skupština posebnom odlukom. 

(Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 161/19, 170/22)

ŽUPANIJSKE USTANOVE I TVRTKE

Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu