Contact Info

Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj Split

Partner

Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split je udruga osnovana 2013. godine, a djeluje u području promicanja društvenog poduzetništva, održivog razvoja i društvenih inovacija. Udruga ima iskustvo s pripremom, mentoriranjem, provedbom i administrativnim vođenjem više desetaka projekata financiranih iz nacionalnih, EU i drugih izvora, a projekti se provode kroz suradnju javnog, privatnog i civilnog sektora.

Naši stručnjaci sudjeluju u razvoju i provedbi programa formalnog i neformalnog obrazovanja, poticanja eko-društvenog poduzetništva i aktivnog građanstva, a udruga je provela, odnosno još uvijek provodi više EU i međunarodnih projekata. Naši zaposlenici su nagrađivani u području uvođenja društvenih inovacija i istaknuli su se u radu s djecom i mladima, učiteljima pripravnicima, te u razvoju projekata aktivnog građanstva i poduzetništva djece i mladih.

CEDRA Split je nositelj izrade Strategije razvoja ljudskih potencijala SDŽ i gradskih programa za mlade više JLS-ova uključivo i ruralnih gradova. Nastavna je baza Sveučilišta u Splitu te jedina organizacija civilnog društva u RH koja je nositelj tehničkog tajništva jedinog međusektorskog Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Splitsko-dalmatinske županije, zadužen za koordiniranje razvojnih aktivnosti: pripremu/provedbu projekata, razvojnu koordinaciju dionika, pripremu strateških i akcijskih planova, institucionalnih projekata i izgradnju kapaciteta članica.

Život je prekratak za išta manje od najboljeg.