Contact Info

Ličko – senjska županija

Partner

Ličko-senjska županija smještena je između Primorsko-goranske županije na  sjeverozapadu,  Karlovačke  županije  na  sjeveru,  Zadarske  županije  na  jugu  i  jugoistoku  te  Bosne  i  Hercegovine  na  istoku.  Ima  središnji  geografski  položaj  i  važno  spojno  značenje  unutar  prostora Republike Hrvatske.

Po površini teritorija među županijama u Republici Hrvatskoj, najveća je županija sa 5.350,50 km2 i obuhvaća 9,46% državnog teritorija. Prostire se isključivo u većem dijelu ličkog zaleđa, te obuhvaća veći dio planine Velebit i njegovo Senjsko-karlobaško priobalje i sjeverozapadni dio najbližeg otoka Paga. Županiji pripada i dio teritorijalnog mora (596,63 km2 ili 1,9% hrvatskog morskog akvatorija), što ne povećava samo njegovu površinu, nego i značenje, te sa 2,29 km2 površine otoka čini 0,07% površine svih otoka Hrvatske.

Važnost Županije u hrvatskom prostoru i izvan njega prvenstveno je određena funkcijom geoprometnog križišta između tri vodeća polarizacijska žarišta u državi – Zagreba, Rijeke i Splita, zatim pripadnošću njezina kontinentskog područja geostrateškoj i ekološkoj jezgri Hrvatske te autohtonim gospodarskim potencijalima sadržanim u poljodjelskim površinama, šumskom i vodnom bogatstvu, te turistički vrijednim područjima (priobalje), prostorima nacionalnih parkova i parkova prirode te porječjima krških rijeka.

...