Contact Info

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Partner

Centar je Zakonom o Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja utemeljen kao javna ustanova koja provodi vanjsko vrednovanje u odgojno-obrazovnome sustavu Republike Hrvatske i ispite temeljene na nacionalnim standardima. Tim zakonom te Statutom Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja donesenim 2006. godine pobliže su definirane djelatnosti Centra u području vanjskoga vrednovanja postignuća učenika (razvoj, organizacija, provedba i analize nacionalnih ispita i ispita državne mature te provedba međunarodnih istraživanja, utvrđivanje standarda, kreiranje banke zadataka) te vanjskoga vrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova. Važan je aspekt rada i djelovanja Centra znanstveno-istraživački rad u području edukacijskih mjerenja i vanjskoga vrednovanja, suradnja s različitim dionicima i ustanovama/institucijama u odgojno-obrazovnome sustavu te provedba različitih edukacija iz područja vanjskoga vrednovanja.

Djelatnost Centra:

 1. provodi ispitivanja na temelju kojih se procjenjuju nacionalni standardi obrazovnih postignuća učenika (ispite državne mature,nacionalne ispite i ostale ispite vanjskoga vrednovanja)
 2. provodi međunarodna istraživanja u obrazovanju (PISA, TIMSS, TALIS, ICCS i dr.)
 3. izrađuje banku zadataka
 4. analizira, statistički obrađuje i objavljuje rezultate provedenih ispita
 5. izrađuje i objavljuje ispitne kataloge i priručnike za pripremu i provedbu ispita
 6. na temelju evaluacijskih analiza daje prijedloge Ministarstvu znanosti i obrazovanja za trajno unapređenje kvalitete obrazovanja
 7. provodi vanjsko vrednovanje eksperimentalnih programa
 8. priprema modele za vanjsko vrednovanje odgojno-obrazovnih ustanova, licenciranje i certificiranje strukovnih kvalifikacija
 9. organizira seminare za vanjske suradnike (autore ispitnih zadataka, ocjenjivače, predmetna povjerenstva itd.) o pripremi, izradi i provedbi ispita
 10. bavi se znanstveno-istraživačkim radom u području edukacijskih mjerenja i vanjskoga vrednovanja znanja, vještina i ostalih kompetencija
 11. obavlja druge poslove u vezi s provedbom ispita državne mature, nacionalnih ispita te ostalih ispita vanjskoga vrednovanja

Centar je odgovoran za cjelokupno vanjsko vrednovanje predtercijarnoga obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj.

Temeljne vrijednosti su za nas ishodište funkcioniranja i postojanja.