Aktivnost 6 - Aktivnosti razvoja/jačanja STEM vještina učenika OŠ

6.1.

Organizacija i održavanje uvodnih interaktivnih animacijskih radionica namijenjenih popularizaciji STEM područja, aktivnosti, vještina i (izvan)školskih i predmeta i programa za učenike OŠ iz prostora obuhvata projekta.

6.2.

Priprema i provedba seta STEM programa i radionica za učenike u Splitu i Gospiću, koji se sastoji od: (i) Program STEM TechLab koji povezuje područja informatike, tehničke kulture, robotike i fizike. Modul TechMakers namijenjen učenicima od 1.-4. razreda, a modul RoboStart namijenjen učenicima od 5.-8. razreda, te (ii) Program STEM BioLab povezuje područja prirode i zaštite okoliša. Modul EkoLab namijenjen je učenicima od 1.-4. razreda, a modul TeslaLab namijenjen je učenicima od 5.-8. razreda. Predviđeno trajanje programa je 35 sati.

6.3.

Provedba specijaliziranih aktivnosti za učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama iz STEM područja, obuhvaća izradu testova i provedbu evaluacija programa za potencijalno darovite učenike.

6.4.

Digitalizacija obrazovnih programa i sadržaja za STEM područje, podrazumijeva pripremu za online korištenje sadržaja STEM programa za učenike.

6.5.

Razmjena iskustava učenika iz STEM područja, podrazumijeva organizaciju i održavanje natjecanja iz robotike za timove učenika i mentora s ciljem predstavljanja usvojenih vještina iz STEM područja i razmjena iskustava učenika, te organizaciju i provedbu smotre projekata STEM Gospić uz posjet RZC-u Gospić.

Ishodi aktivnosti su: